Internasjonalt telefonmøte

 

Jeg er jo ikke akkurat fremmed til telefonmøter på jobb, men dette telefonmøtet var litt annerledes. Fire folk fra tre forskjellige land skulle prøve å bli enige. Jeg hadde litt problemer med å kople meg opp og når jeg endelig fikk kontakt, så var det etterslep og dårlig lyd på linjen. «Hello Norway!» var det en som sa. «What did you say, Norway? I did´nt get that» sa han. Jeg sa, plutselig veldig høyt og klart, så alle hørte det «AND HERE ARE THE VOTES FROM THE NORWEGIAN JURY». Ingen lo.