EN TITT PÅ OLE

Ole er en venn av meg. Sånn ser han ut.