Hells Bells

Prøvde å tegne noe fint, men jeg fikk det ikke til.

Satan i Helvete

Belsebub